Všeobecné obchodní podmínky ("VOP")

Máj2017

 

1. Smluvní partneři, použitelné právo a oblast působnosti VOP

Vaším smluvním partnerem je společnost:

EDITIONS ATLAS SA

Route des Dragons 7

CH – 1033 Cheseaux-sur-Lausanne

Švýcarsko

Ředitel publikace: Niklas Wihlborg

Soud obchodního rejstříku: Lausanne

Číslo obchodního rejstříku: CHE-105.945.026


Zákaznický servis po telefonu: 228887021 (pondělí - pátek: 9:00 -17:00)

Zákaznický servis prostřednictvím e-mailu: sluzba.zakaznikum@editionsatlas.ch

Editions Atlas vás s radostí vítají na svých internetových stránkách. Tyto webové stránky i obchodní vztahy navázané uskutečněním nákupu uskutečněné prostřednictvím těchto stránek se řídí právními předpisy České republiky a platí pouze pro objednávky a dodávky v České republice. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) jsou vyhotoveny v českém jazyce. Tyto VOP platí pro všechny stávající nebo budoucí obchodní vztahy mezi společností Editions Atlas SA a fyzickou osobou starší 18 let způsobilou k právním úkonům, která pobývá v České republice, nebo která tuto zemi při objednávce produktů na stránkách Editions Atlas www.editionsatlas.cz zvolí jako své bydliště. Společnost Editions Atlas si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoliv doplnit, změnit nebo zrušit v plném nebo částečném rozsahu. Závazné znění představují VOP platné v době objednávky, dostupné na www.editionsatlas.cz.

Webové stránky www.editionsatlas.cz (dále jen "Webové stránky") vlastní a má zaregistrované společnost Editions Atlas SA se sídlem v Cheseaux-sur-Lausanne. Všechna práva vyhrazena.

Naše nabídka je omezena na jednu objednávku na domácnost a sbírku.

Máte zákonné právo vrátit zboží do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. (viz článek 9).

prostřednictvím e-mailu: sluzba.zakaznikum@editionsatlas.ch

telefonicky: 228887021 (pondělí až pátek: 9:00 - 17:00)

poštou: Editions Atlas SA, Route des Dragons 7,

CH 1033 Cheseaux-sur-Lausanne, Švýcarsko

 

2. Průběh objednávky, uzavření smlouvy a potvrzení

Před potvrzením vaší objednávky budete moci zkontrolovat a případně opravit obsah vaší objednávky i veškeré vámi poskytnuté údaje. Vaše objednávka bude přijata až po druhém kliknutí z vaší strany, tedy po stisknutí tlačítka "Potvrzuji svou objednávku". Na vaši e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s potvrzením objednávky. Je-li vaše e-mailová adresa neplatná, nebudeme schopni vaši objednávku zpracovat.

Produkty, které jsou vám nabízeny na stránkách www.editionsatlas.cz jsou v prodeji, dokud je nabídka online a do vyprodání zásob. V případě nedostupnosti produktu se společnost Editions ATLAS zavazuje vás o této skutečnosti informovat při objednávce, nebo co nejdříve poštou, e-mailem nebo telefonicky.

 

3. Základní vlastnosti produktů

Nabízené produkty jsou podrobně popsány v našich tištěných materiálech a na našich internetových stránkách. Fotografie ukazují celkový pohled na každou položku. Může dojít k barevným odchylkám způsobených výpočetní technikou, zejména rozlišením obrazovky.

 

4. Cena

Všechny uvedené ceny jsou v českých korunách a včetně DPH. Mohou být připočteny náklady na dopravu. Tyto jsou uvedeny ve zvláštních podmínkách produktu. Společnost Editions Atlas si vyhrazuje právo měnit v rámci sbírky své ceny v závislosti na ekonomických podmínkách.

 

5. Platba

Vaše zboží vám bude doručeno s fakturou a složenkou. Faktura obsahuje seznam všech objednaných produktů a jejich ceny. Z logistických důvodů může být dodávka rozdělena do několika balíků. Na zaplacení faktury máte 30 dní. Objednávku můžete uhradit složenkou.

6. Výhrada vlastnictví

Zboží zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení faktury.

 

7. Dodání

Produkty jsou dodávány výhradně poštou přímo k vám domů. Vzhledem k vysoké poptávce po naší jedinečné nabídce v celé Evropě může první dodávka může dorazit až za 2-3 týdny po obdržení objednávky. Děkujeme vám za pochopení. Dodací adresa je adresa, kterou nám poskytnete při objednávce. V případě uvedení chybné nebo neúplné adresy nebudeme bohužel moci vaši zásilku doručit. Nemáme povinnost poskytovat všechny nabídky produktů ve všech regionech a všech zemích. Doručení probíhá výhradně v zemi uvedené na stránkách www.editionsatlas.cz

 

8. Ukončení sbírky

Odesílání dalších balíků v rámci sbírky můžete kdykoliv ukončit jednoduše e-mailem, poštou nebo telefonicky. Nemusíte uskutečnit žádný minimální nákup.

 

9. Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupení a zrušení vaší objednávky s výjimkou personalizovaných položek a zvukových, obrazových a softwarových médií v případě jejich rozbalení. Náklady na zpětné zaslání zásilky jdou na váš vrub.
Balík můžete bez jakéhokoliv předchozí zprávy vrátit společnosti Editions Atlas SA do třiceti (30) dnů od jeho obdržení na níže uvedenou adresu.
Můžete také společnost Editions Atlas SA o vašem rozhodnutí o odstoupení nebo zrušení smlouvy informovat do patnácti (15) dnů od převzetí objednaných položek.
Tyto informace můžete předat zákaznickému servisu dopisem, emailem, telefonicky (281021933) nebo prostřednictvím vzorového formuláře dostupného zde.)

Poté máte patnáct (15) dní na vrácení zásilky na níže uvedenou adresu.


Editions Atlas SA

P.O. Box 70

225 70 PRAHA 025

Produkty musí být vráceny v původním balení, se všemi prvky, které produkt tvoří (návod, doplňky...).
Zpět dostanete celou zaplacenou částku včetně poštovného k vám (standardní sazba), a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy se Editions Atlas SA dozví o vašem rozhodnutí o odstoupení.
Proplacení může být odloženo až do znovunabytí zboží nebo poskytnutí důkazu o odeslání tohoto zboží podle toho, která z těchto skutečností je první.

 

10. Práva vyplývající ze záruky a vrácení zboží

Poskytnutá záruka odpovídá zákonným ustanovením. Samozřejmě můžete uplatnit své zákonné právo na vrácení zboží do 14 dnů bez uvedení důvodu. Prosíme vás o kontrolu kvality a množství zboží bezprostředně po dodání. V případě, že některá z položek vykazuje vadu, máte právo ji v zákonné lhůtě bezplatně vyměnit. Zjevné vady zboží, skryté vady zboží je třeba nahlásit dopisem nebo e-mailem (sluzba.zakaznikum@editionsatlas.ch) nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů po doručení. Tyto reklamace přestávají být oprávněné tři (3) měsíce po dodání zboží. Vezměte prosím na vědomí, že v případě škod způsobených nesprávným používáním nebo v případě poškozeného obalu nemůžeme přistoupit na výměnu zboží.

Vrácené zboží zašlete prosím na adresu:

Editions ATLAS SA,

Route des Dragons 7

1033 Cheseaux-sur-Lausanne

 

11.Ochrana osobních údajů

S vašimi údaji osobní povahy zacházíme v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje používáme, abychom mohli zpracovat vaši zakázku a zasílat vám novinky a nabídky od naší společnosti. Odesláním objednávky prostřednictvím webových stránek nebo jiným způsobem poskytujete společnosti Editions Atlas SA výslovné svolení se zpracováním osobních údajů v souladu s ustanoveními těchto Všeobecných obchodních podmínek a Zásadami ochrany osobních údajů.

Pokud už nebudete chtít od nás dostávat informace a zajímavé nabídky, můžete kdykoliv odmítnout používání, zpracování a předávání vašich osobních údajů pro obchodní účely poštou nebo e-mailem na adrese sluzba.zakaznikum@editionsatlas.ch. Nicméně se to netýká údajů vyžadovaných pro zpracování vaší objednávky. Po obdržení výše zmíněného odmítnutí přestaneme využívat dotyčné údaje pro jiné účely než zpracování vaší objednávky a zastavíme odesílání reklamních materiálů včetně našich katalogů.

 

12. Odpovědnost

Ipřes veškerou snahu vynaloženou při tvorbě a aktualizaci stránek www.editionsatlas.cz nemůžeme úplně vyloučit chyby, nepřesnosti nebo opomenutí. Je také možné, že může dojít k problémům při připojení na internetové stránky či k přerušení spojení. V takovém případě neneseme jakoukoli odpovědnost za případné přímé nebo nepřímé škody.

Na našich stránkách www.editionsatlas.cz odkazujeme prostřednictvím odkazů na jiné webové stránky. Ohledně všech těchto odkazů výslovně prohlašujeme, že nemáme žádný vliv na obsah těchto stránek. Za daný obsah nese odpovědnost poskytovatel nebo provozovatel stránek. Obsah stránek, na které odkazujeme prošel při vytváření odkazů kontrolou ve snaze odhalit případné porušení zákona a nelegální obsah. Nicméně není možné neustále kontrolovat obsah stránek, na které odkazujeme, aniž bychom měli konkrétní podezření na porušování zákona. V případě, že se dozvíme o porušení zákona, takové odkazy okamžitě smažeme.

Žádná strana nenese odpovědnost za zpoždění plnění nebo neplnění svých povinností z jakékoli příčiny mimo její kontrolu (vyšší moc) s výjimkou platební povinnosti. Vyšší mocí se rozumí, a to nikoliv výlučně, konflikty, nepokoje, povstání, vážné narušení bezpečnosti internetu, technické poruchy, stávky, neoprávněné přístupy a/nebo vniknutí na servery webových stránek, stávky jakékoliv povahy a poruchy výpočetní nebo telefonní techniky.

13. Práva duševního a obchodního vlastnictví

Webové stránky, jakož i jejich různé prvky a zejména jejich obsah (fotografie, texty, prezentace, značky, loga, vzory, modely, atd.), jakož i související software jsou chráněny právy duševního vlastnictví a dalšími právy na ochranu obchodního vlastnictví vyhrazenými pro majitele těchto práv. Jakékoliv použití, reprodukce, zastoupení nebo šíření těchto prvků, částečně nebo v plném rozsahu, jsou přísně zakázány. Z tohoto zákazu jsou vyloučena použití v rámci právních předpisů jako například kopie vytvořené klientem bez úpravy nebo pozměňování obsahu výhradně pro soukromé použití.

 

14. Ochrana životního prostředí

Připomínáme, že nesmíte vyhazovat odpad z elektrických a elektronických zařízení do netříděného komunálního odpadu. Tato zařízení obsahují nebezpečné látky s potenciálním dopadem na životní prostředí a lidské zdraví. Při nákupu produktu můžete vrátit staré zařízení obdobné povahy.

15. Reklamace a kontakt

V případě reklamace kontaktujte prosím náš zákaznický servis:

EDITIONS ATLAS SA

Route des Dragons 7

CH – 1033 Cheseaux-sur-Lausanne Suisse

Zákaznický servis po telefonu: 228887021 (pondělí až pátek: 9:00 - 17:00)

E-mail: sluzba.zakaznikum@editionsatlas.ch

16. Rozhodné právo a jurisdikce

Veškeré objednávky provedené prostřednictvím stránek www.editionsatlas.cz se řídí právem České republiky. V případě sporu budou v dané věci příslušné české soudy.

Editions ATLAS

Hostitel internetových stránek:

CARDIWEB

14, rue Auber

75009 Paris France

Váš košík

Položka

množství

cena

Odstr.

Celkem bez poštovného

Poštovné

Celkem